Business man and woman discuss about the financial plan on digital tablet at the modern office, Audit concept

Audyt logistyczny

Usługa ta dedykowana jest dla każdego przedsiębiorcy który potrzebuje precyzyjnej, wiarygodnej i niezależnej oceny sytuacji procesów logistycznych , zarówno w celu poprawy efektywności jak również w celu poprawnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Audyt logistyczny zakłada szczegółowe rozpoznanie efektywności procesów logistycznych, ocenę tych procesów oraz dopasowania ich do strategii rynkowej przedsiębiorstwa.

Audyt logistyczny ma na celu:

  • Zdiagnozowanie obecnego stanu logistyki u Klienta
  • Obiektywna ocena efektywności logistycznej firmy
  • Wytypowanie obszarów do optymalizacji oraz wprowadzenia usprawnień w celu poprawienia efektywności oraz obniżenia kosztów operacyjnych

Profesjonalne przeprowadzenie audytu pozwala Klientowi na :

  • Otrzymanie pewnych informacji ( skuteczna diagnoza)
  • Możliwość podjęcia zaplanowanej decyzji dotyczącej oszczędności czasu i pieniędzy
  • Zredukowanie ryzyka podejmowania błędnych decyzji przez pracowników
  • Możliwość oddelegowania pracowników do innych strategicznych działań wewnątrz firmy

Potrzebujesz audytu logistycznego?